Piotr Lichacz – filozofia.pl http://www.filozofia.pl Wortal filozoficzny Sun, 02 Sep 2018 09:37:46 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 https://i0.wp.com/www.filozofia.pl/wp-content/uploads/2016/03/cropped-logo.gif?fit=32%2C32 Piotr Lichacz – filozofia.pl http://www.filozofia.pl 32 32 108833671 W. Julian Korab-Karpowicz, Harmonia po arabsku http://www.filozofia.pl/2018/05/26/w-julian-korab-karpowicz-harmonia-po-arabsku/ http://www.filozofia.pl/2018/05/26/w-julian-korab-karpowicz-harmonia-po-arabsku/#respond Sat, 26 May 2018 17:05:25 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=868 Czytaj dalej W. Julian Korab-Karpowicz, Harmonia po arabsku]]>
Książka W. Juliana Korab-Karpowicza, Harmonia społeczna: Czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa, opublikowana przez PIW w 2017 roku w ramach serii Biblioteka Myśli Współczesnej, została przetłumaczona na język arabski i wydana w Dubaju przez znane wydawnictwo w Emiratach Dar Molhimon. Arabski tytuł książki to فلسفة المجتمع السعيد  czyli Filozofia szczęśliwego społeczeństwa. Harmonia społeczna w wersji polskiej i arabskiej została wystawiona podczas ostatnich Międzynarodowych Targów Książki w Abu Zabi (ZEA). Harmonia uprzystępnia i rozwija niektóre idee przedstawione wcześniej przez autora w Traktacie polityczno-filozoficznym — Tractatus Politico-Philosophicus.
Amerykańskie Towarzystwo Filozoficzne (American Philosophical Association) umieściło na swych stronach dwa wywiady z W. Julianem Korab-Karpowiczem na temat książki Tractatus Politico-Philosophicus. Traktat ukazał się po raz pierwszy w 2015 roku w wersji dwujęzycznej, polsko-angielskiej, nakładem wydawnictwa Marek Derewiecki, a następnie w 2017 roku jego nieco zmienioną wersję w języku angielskim opublikowano nakładem wydawnictwa Routledge pod tytułem: Tractatus Politico-Philosophicus: New Directions for the Future Development of Humankind.  Traktat został przetłumaczony również na język bengalski i ukazał się w Indiach, a obecnie jest tłumaczony na język urdu. Został nominowany do nagrody Josepha B. Gitllera za wybitny wkład do filozofii.
]]>
http://www.filozofia.pl/2018/05/26/w-julian-korab-karpowicz-harmonia-po-arabsku/feed/ 0 868
W. Julian Korab-Karpowicz: Harmonia społeczna http://www.filozofia.pl/2017/11/27/wlodzimierz-julian-korab-karpowicz-harmonia-spoleczna/ http://www.filozofia.pl/2017/11/27/wlodzimierz-julian-korab-karpowicz-harmonia-spoleczna/#respond Mon, 27 Nov 2017 16:11:41 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=753

Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego, w serii „Biblioteka Myśli Współczesnej”, ukazała się książka W. Juliana Korab-Karpowicza Harmonia społeczna (Warszawa 2017).

]]>
http://www.filozofia.pl/2017/11/27/wlodzimierz-julian-korab-karpowicz-harmonia-spoleczna/feed/ 0 753
Sergiusz Tokariew: Charles Sanders Peirce. Między logiką a metafizyką http://www.filozofia.pl/2017/10/07/sergiusz-tokariew-charles-sanders-peirce-miedzy-logika-a-metafizyka/ http://www.filozofia.pl/2017/10/07/sergiusz-tokariew-charles-sanders-peirce-miedzy-logika-a-metafizyka/#respond Sat, 07 Oct 2017 14:41:30 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=688

Nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się książka Sergiusza Tokariewa, Charles Sanders Peirce. Między logiką a metafizyką (Kraków, 2017).

]]>
http://www.filozofia.pl/2017/10/07/sergiusz-tokariew-charles-sanders-peirce-miedzy-logika-a-metafizyka/feed/ 0 688
Platon – Prawa http://www.filozofia.pl/2017/06/08/platon-prawa/ http://www.filozofia.pl/2017/06/08/platon-prawa/#respond Thu, 08 Jun 2017 06:48:59 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=643

Nakładem wydawnictwa Marek Derewiecki ukazało się nowe tłumaczenie Praw Platona (tłumaczenie i opracowanie Doroty Zygmuntowicz, Kęty 2017).

]]>
http://www.filozofia.pl/2017/06/08/platon-prawa/feed/ 0 643
XV Konferencja ArgDiaP „Argumentacja i retoryka klasyczna” http://www.filozofia.pl/2017/06/06/xv-konferencja-argdiap-argumentacja-i-retoryka-klasyczna/ http://www.filozofia.pl/2017/06/06/xv-konferencja-argdiap-argumentacja-i-retoryka-klasyczna/#respond Tue, 06 Jun 2017 12:13:42 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=638 Czytaj dalej XV Konferencja ArgDiaP „Argumentacja i retoryka klasyczna”]]>

W dniach 25-26 października 2017 w Lublinie odbędzie się XV Konferencja ArgDiaP „Argumentacja i retoryka klasyczna” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Zgłoszenia przyjmowane są do 1 września 2017. Prezentujący referaty będą mogli w terminie do 5 lutego 2018 zgłosić propozycję artykułu do specjalnego numeru czasopisma (szczegóły wkrótce).

Organizatorzy preferują referaty, które tematycznie będą łączyć retorykę klasyczną z teorią argumentacji, ale zapraszają do składania propozycji obejmujących także następujące tematy:
– klasyczne formy argumentacji retorycznej (logos, pathos, ethos);
modele struktury i ewaluacji argumentów;
metody ewaluacji a siła logiczna argumentów;
problemy błędów w argumentacji
– argument w logice a argument w retoryce;
argumentacja filozoficzna;
argumentacja w naukach szczegółowych (formalnych, ścisłych, humanistycznych, społecznych);
zastosowania argumentacji we współczesnych formach dyskursu;
dialektyczne źródła argumentacji;
argumentacja retoryczna a erystyka;
poznawcza funkcja argumentacji i kognitywne modele argumentacji;
pragmatyka dialogu argumentacyjnego;
efektywność perswazyjna komunikatu argumentacyjnego;
argumentacja a krytyczne myślenie;
argumentacja prawnicza;
konsensualna efektywność dialogu argumentacyjnego;
społeczne i polityczne uwarunkowania czynności argumentacyjnych;
lingwistyczne uwarunkowania czynności argumentacyjnych;
retoryczne modele argumentacji;
modele argumentacyjne w sztucznej inteligencji;
argumentacja w etyce i argumentacja medyczna;
metodologiczne aspekty badań nad argumentacją;
interdyscyplinarne projekty badawcze dotyczące argumentacji.

Dzień przed konferencją, 24 października 2017, odbędzie się także czwarta edycja IGSAR (Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric): warsztaty z zakresu argumentacji i krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich, studentów wszystkich kierunków oraz doktorantów.

]]>
http://www.filozofia.pl/2017/06/06/xv-konferencja-argdiap-argumentacja-i-retoryka-klasyczna/feed/ 0 638
Natasza Szutta – Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? http://www.filozofia.pl/2017/05/23/natasza-szutta-czy-istnieje-cos-co-zwiemy-moralnym-charakterem-i-cnota/ http://www.filozofia.pl/2017/05/23/natasza-szutta-czy-istnieje-cos-co-zwiemy-moralnym-charakterem-i-cnota/#respond Tue, 23 May 2017 08:49:47 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=601

Nakładem wydawnictwa Academicon ukazała się książka Nataszy Szutty Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? (Lublin 2017).

]]>
http://www.filozofia.pl/2017/05/23/natasza-szutta-czy-istnieje-cos-co-zwiemy-moralnym-charakterem-i-cnota/feed/ 0 601
Corpus Philosophorum Polonorum http://www.filozofia.pl/2017/04/04/corpus-philosophorum-polonorum/ http://www.filozofia.pl/2017/04/04/corpus-philosophorum-polonorum/#respond Tue, 04 Apr 2017 18:26:46 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=536 Czytaj dalej Corpus Philosophorum Polonorum]]> Sześcioma tomami dzieł dawnych polskich filozofów Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego i Narodowe Centrum Kultury rozpoczęły wydawanie serii „Corpus Philosophorum Polonorum”. Dzieła te są owocem zakończenia pierwszego etapu prac nad szerszym projektem o tym samym tytule (prof. Mikołaj Olszewski jest jego kierownikiem), realizowanym w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W planach jest jeszcze wydanie wielu podobnych tomów.

Mateusz z Krakowa, Wyjaśnienie racji dzieł Bożych, przekład i opracowanie Mikołaj Olszewski, „Corpus Philosophorum Polonorum. Przekłady”, Warszawa 2016.

Adam Gosławski z Bebelna, Rozprawa o osobie, przekład i opracowanie Magdalena Bieniak, „Corpus Philosophorum Polonorum. Przekłady”, Warszawa 2016.

Matthaeus de Cracovia, Rationale divinorum operum, curaverunt Mikołaj Olszewski, Witold Rubczyński, „Corpus Philosophorum Polonorum. Series Medievalis”, Varsaviae MMXVI.

Paulus de Worczyn, Glossa in politicam, curavit Wanda Bajor, „Corpus Philosophorum Polonorum. Series Medievalis”, Varsaviae MMXVI.

Stanislaus de Scarbimiria, Sermones de sapientia selecti, curavit Bożena Chmielowska, „Corpus Philosophorum Polonorum. Series Medievalis”, Varsaviae MMXVI.

Bartholomaeus Keckermann, Praecognita philosophica, curavit Danilo Facca, „Corpus Philosophorum Polonorum. Series Novae Aetatis”, Varsaviae MMXVI.

]]>
http://www.filozofia.pl/2017/04/04/corpus-philosophorum-polonorum/feed/ 0 536
Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości http://www.filozofia.pl/2017/01/19/tomasz-z-akwinu-traktat-o-sprawiedliwosci/ http://www.filozofia.pl/2017/01/19/tomasz-z-akwinu-traktat-o-sprawiedliwosci/#respond Thu, 19 Jan 2017 19:59:26 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=494

Wydawnictwo Marek Derewiecki opublikowało nowe tłumaczenie Traktatu o sprawiedliwości Tomasza z Akwinu, czyli  kwestie 57-80 z II-II Summy teologii (tłumaczenie i opracowanie Włodzimierza Galewicza).

]]>
http://www.filozofia.pl/2017/01/19/tomasz-z-akwinu-traktat-o-sprawiedliwosci/feed/ 0 494
Andrzej Gielarowski, Kryzys kultury – kryzys człowieka. Fenomenologiczna krytyka kultury: Husserl, Lévinas, Henry http://www.filozofia.pl/2017/01/14/andrzej-gielarowski-kryzys-kultury-kryzys-czlowieka-fenomenologiczna-krytyka-kultury-husserl-levinas-henry/ http://www.filozofia.pl/2017/01/14/andrzej-gielarowski-kryzys-kultury-kryzys-czlowieka-fenomenologiczna-krytyka-kultury-husserl-levinas-henry/#respond Sat, 14 Jan 2017 09:08:01 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=489

Nakładem wydawnictwa Ignatianum ukazała się książka Andrzeja Gielarowskiego Kryzys kultury – kryzys człowieka. Fenomenologiczna krytyka kultury: Husserl, Lévinas, Henry (Kraków, 2016).

]]>
http://www.filozofia.pl/2017/01/14/andrzej-gielarowski-kryzys-kultury-kryzys-czlowieka-fenomenologiczna-krytyka-kultury-husserl-levinas-henry/feed/ 0 489
2nd World Congress on Logic and Religion http://www.filozofia.pl/2017/01/08/2nd-world-congress-on-logic-and-religion/ http://www.filozofia.pl/2017/01/08/2nd-world-congress-on-logic-and-religion/#respond Sun, 08 Jan 2017 21:07:10 +0000 http://www.filozofia.pl/?p=477 W dniach 18-22 czerwca 2017 w Warszawie odbędzie się 2nd World Congress on Logic and Religion. Zaproszonymi wykładowcami są między innymi:

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2017.

]]>
http://www.filozofia.pl/2017/01/08/2nd-world-congress-on-logic-and-religion/feed/ 0 477