Paweł Grabarczyk – W poszukiwaniu teorii znaczenia

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Pawła Grabarczyka W poszukiwaniu teorii znaczenia. Próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku (Łódź 2018).