Zmarł Daniel Dennett (1942-2024)

19 kwietnia 2024 zmarł Daniel Dennett (ur. 1942), wybitny amerykański filozof. Zajmował się filozofią umysłu i kognitywistyką. W języku polskim opublikowano wiele jego książek: Natura umysłów (tłum. W. Turopolski, Warszawa 1997), Słodkie sny (tłum. M. Miłkowski, Warszawa 2007), Odczarowanie: religia jako zjawisko naturalne (tłum. B. Stanosz, Warszawa 2008), Nauka i religia (wraz z Alvinem Plantingą, tłum. M. Furman i Ł. Kwiatek, Kraków 2014), Dźwignie wyobraźni (tłum. Ł. Kurek, Kraków 2015), Świadomość (tłum. E. Stokłosa, Kraków 2018), Filozofia dowcipu (z Matthew Hurleyem i Reginaldem Adamsem, tłum. R. Śmietana, Kraków 2021), Od bakterii do Bacha (tłum. K. Bielecka i M. Miłkowski, Kraków 2021), Wolna wola (wraz z Gregiem Caruso, tłum. Ł. Kurek, Kraków 2022).

Zmarł Gianni Vattimo

Barcelona, 11.02.2011 , Gianni Vattimo , filósofo italiano © Marcellí Sàenz

Dnia 19 września 2023 zmarł Gianni Vattimo (ur. 4 stycznia 1936), najbardziej znany włoski filozof postmodernistyczny. Jego prace tłumaczono na wiele języków; pięć książek ukazało się też po polsku. Do jego najważniejszych prac należą m.in. Koniec nowoczesności (1985, wyd. polskie 2006) i Społeczeństwo przejrzyste (1989, wyd. polskie 2006).

Ponowny pochówek Jana Łukasiewicza

Jan Łukasiewicz

Do Polski zostaną sprowadzone szczątki Jana Łukasiewicza (1878–1956), wybitnego logika i filozofa, czołowego przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w gabinecie Ignacego Paderewskiego (1919), dwukrotnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego (1922/1923 i 1931/1932).

W dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w kościele św. Boromeusza na Starych Powązkach odprawiona zostanie msza żałobna, po której szczątki Jana Łukasiewicza zostaną złożone do grobu w Alei Zasłużonych. Następnie, o godz. 16:00, w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim będzie miało miejsce otwarcie wystawy poświęconej Łukasiewiczowi oraz odbędzie się prezentacja rekonstrukcji jego portretu rektorskiego.

Saul Kripke (1940-2022)

Saul Kripke, fot. Sascia Pavan

15 września 2022 zmarł Saul Kripke, jeden z najwybitniejszych filozofów analitycznych.

Kripke ma ogromne osiągnięcia zarówno w logice, gdzie pierwszy, już jako nastolatek, stworzył semantykę logiki modalnej oraz innych logik nieklasycznych (semantyki takie nazywa się teraz „semantykami Kripkego”), jak i w filozofii języka i metafizyce analitycznej. Jego wykłady z Princeton z roku 1970, opublikowane jako Nazywanie i konieczność (przeł. na polski przez Bohdana Chwedeńczuka), stanowią jedną z najważniejszych pozycji w filozofii XX wieku. Kripke stworzył też oryginalną interpretację filozofii Wittgensteina, opublikowaną jako Wittgenstein o regułach i języku prywatnym (przeł. na polski przez Leszka Wrońskiego i Krzysztofa Posłajkę).

Jerzy Prokopiuk (1931-2021)

Jerzy Prokopiuk – zdjęcie

18 marca 2021 zmarł Jerzy Prokopiuk, religioznawca, filozof, wybitny specjalista w zakresie gnostycyzmu. Był założycielem klubu „Gnosis”, a także tłumaczem ponad setki książek, w tym m.in. dzieł Mistrza Eckharta, Zygmunta Freuda, Mircei Eliadego, a przede wszystkim Carla Gustava Junga, którego myśl Prokopiuk popularyzował w Polsce.

Jerzy Prokopiuk urodził się 5 czerwca 1931 roku w Warszawie. Uczęszczał na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował filologię Wschodu Starożytnego, jednak z powodów politycznych studiów tych nie ukończył. W późniejszych latach był jednym z najaktywniejszych propagatorów gnostycyzmu w kraju. Do jego dorobku, oprócz licznych przekładów, zaliczają się również własne prace, m.in. Labirynty herezji (1999), Herezja znaczy wolność (2008), a także autobiograficzna książka Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka (2004). Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego.

Andrzej Półtawski (1923-2020)

Andrzej Półtawski, fot. Piotr Drabik

W dniu 29 października zmarł w Krakowie prof. Andrzej Półtawski – wybitny polski fenomenolog i teoretyk poznania, należący do krakowskiej szkoły fenomenologicznej, uczeń Romana Ingardena. Pozostawał także pod wpływem filozofii Karola Wojtyły.


Profesor Andrzej Półtawski urodził się 22 lutego 1923 roku w Warszawie, gdzie ukończył liceum i studia techniczne. Podczas wojny był żołnierzem AK i uczestnikiem Powstania Warszawskiego.
Do ważniejszych publikacji należą monografie: Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G.E. Moore’a (1966); Świat, spostrzeżenie, świadomość (1973); Realizm fenomenologii (2001), Po co filozofować? (2011).

Krzysztof Pomian – Wśród mistrzów i przyjaciół

Nakładem Fundacji Terytoria Książki ukazała się autobiografia Krzysztofa Pomiana Wśród mistrzów i przyjaciół (Gdańsk 2018), historyka idei i filozofa kultury, jednego z najwybitniejszych postaci w polskiej i europejskiej République des Lettres.

Studia Philosophica Wratislaviensia – tom poświęcony Krzysztofowi Chodasewiczowi

Ukazał się numer czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. XII, fasc. 4 (2017) pod red. Bartłomieja Skowrona, Łukasza Nyslera i Artura Pacewicza, poświęcony pamięci przedwcześnie zmarłego dr. Krzysztofa Chodasewicza. Wśród autorów tekstów występują: Andrzej Gecow, Joanna Gęgotek, Michał Głowala, Marek Łagosz, Włodzimierz Ługowski, Marcin Miłkowski i Mieszko Tałasiewicz. Teksty zostały udostępnione w wolnym dostępie na stronie czasopisma.

Leszek Nowak – wspomnienie o twórcy poznańskiej szkoły metodologicznej

18 stycznia 2018 r. o godz. 23:04 Program III Polskiego Radia w cyklu „Białe plamy” wyemituje

Filozof Leszek Nowak
Fotografia: Krystyna Gulczyńska (Czas Kultury, nr styczeń-luty 1992r.) [Public domain], Wikimedia Commons
audycję o Leszku Nowaku wraz z oryginalnym wywiadem udzielonym Radiu Wolna Europa w latach 80.

Jerry Fodor (1935-2017)

W dniu 29 listopada 2017 zmarł Jerry A. Fodor, wybitny amerykański filozof umysłu.

W języku polskim opublikowano jego dwie książki: Eksperci od wiązów. Język myśleński i jego semantyka (Warszawa 2001, przeł. M. Gokieli) oraz Język myśli: LOT 2 (Warszawa 2011, przeł. W. M. Hensel). Na przyszły rok Wydawnictwo Naukowe PWN planuje druk polskiego przekładu książki What Darwin Got Wrong (polski tytuł: Błąd Darwina).

Marcin Mostowski (1955-2017)

Dnia 28 października 2017 zmarł profesor Marcin Mostowski, logik i charyzmatyczny wykładowca i nauczyciel wielu znanych polskich logików. Zajmował się głównie logiką matematyczną, ze szczególnym uwzględnieniem teorii modeli skończonych, logiczną teorią języka naturalnego i filozofią matematyki.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Marcina Mostowskiego rozpoczną się w Domu Pogrzebowym w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 7 w piątek 3 listopada o godz. 14.30, po czym nastąpi odprowadzenie prochów Zmarłego na Cmentarz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie.

Jerzy Pelc (1924-2017)

Dnia 2 czerwca 2017 zmarł profesor Jerzy Pelc, założyciel Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, „Studiów Semiotycznych”, Biblioteki Myśli Semiotycznej, wieloletni prezes PTS, honorowy prezydent International Association for Semiotic Studies oraz Institut International de Philosophie, autor kilkuset prac z zakresu filozofii języka i semiotyki teoretycznej. Wybitny uczony i znakomity nauczyciel akademicki.

Sympozjum poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza

Sympozjum odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w Instytucie  Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3/20, sala nr 134.

Dr Krzysztof Chodasewicz (1982-2016) – absolwent studiów filozoficznych w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie studiował także politologię i biologię. W 2011 w Instytucie Filozofii UWr obronił rozprawę doktorską pt. „Filozoficzne trudności definiowania życia w świetle biologii współczesnej”. Od 2014 pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Współpracował także z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. W pracy naukowej zajmował się filozofią biologii, a w szczególności problemem definicji życia, zdobywając uznanie zarówno wśród filozofów, jak i biologów. Autor wysoko ocenianych publikacji naukowych. Realizował jako kierownik dwa projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. W środowisku naukowym rozpoznawany i szanowany za szerokie horyzonty, śmiałość poznawczą, talent, rzetelność, pracowitość i autentyczne oddanie sprawom filozofii. Również wśród studentów ceniony jako wykładowca, świetny dydaktyk. Dobry przyjaciel. Kochający mąż i ojciec dwójki dzieci.

Czytaj dalej „Sympozjum poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza”

Bronisław Baczko (1924-2016)

29 sierpnia w wieku 92 lat zmarł Bronisław Baczko, historyk filozofii, jeden z twórców wBronislaw_Baczkoarszawskiej szkoły historyków idei. Był znawcą oświecenia; autorem m.in. pracy Rousseau: samotność i wspólnota (1964). Dwukrotnie uzyskał doktorat honoris causa (Uniwersytetu w Tours i Uniwersytetu Strasbourga); laureat nagrody E. Bolzana. W 2002 jego książka Hiob, mój przyjaciel nominowana była do nagrody literackiej Nike.

W „Gazecie Wyborczej” ukazało się krótkie wspomnienie.