Bruno Latour, Steve Woolgar – Życie laboratoryjne

Nakładem Narodowego Centrum Kultury w zeszłym roku, co umknęło uwadze redakcji portalu, ukazał się przekład klasycznej książki Bruno Latoura i Steve’a Woolgara Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych (przeł. Krzysztof Abriszewski, Paweł Gąska, Maciej Smoczyński i Adrian Zabielski, Warszawa 2020).

Konrad Werner, The Embodied Philosopher

Nakładem wydawnictwa Palgrave Macmillan, w serii New Directions in Philosophy and Cognitive Science, ukazała się książka Konrada Wernera (Uniwersytet Warszawski), The Embodied Philosopher. Living in Pursuit of Boundary Questions (Palgrave Macmillan, Cham 2022).

Cezary Cieśliński laureatem nagrody FNP

Profesor Cezary Cieśliński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2021 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za rozwiązanie kluczowych problemów deflacjonistycznej teorii prawdy. Gratulujemy!