Jan Hertrich-Woleński profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. Jan Hertrich-Woleński, fot. Uniwersytet Jagielloński

W dniu 17 października 2022 Uniwersytet Jagielloński nadał tytuł profesora honorowego Janowi Hertrichowi-Woleńskiemu, wybitnemu filozofowi analitycznemu, logikowi, znawcy dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, członkowi Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i Academia Europaea, laureatowi wielu krajowych i międzynarodowych nagród, w tym Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanej „polskim Noblem”. Jest autorem ponad 2000 publikacji. Serdecznie gratulujemy!