Wojciech Gasparski (1936-2022)

Wojciech J. Gasparski (fot. IFiS PAN)

18 maja 2022 roku zmarł prof. dr hab. inż. Wojciech W. Gasparski, prakseolog, metodolog projektowania. Od lat 90. ubiegłego wieku tworzył i integrował polskie środowisko etyki biznesu. Honorowy Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii, emerytowany profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

%d bloggers like this: