Książki z lat 2012-2013

Wybór pism

Wybór pism

Henryk Hiż

Fundacja Aletheia

Warszawa 2013

Filozofia Nauki nr 2/2013 (82)

Filozofia Nauki nr 2/2013 (82)

Mieszko Tałasiewicz (red.)

Wydawnictwo Naukowe Semper

Warszawa 2013

Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego 'Bóg i inne osoby'

Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego 'Bóg i inne osoby’

Mateusz Przanowski, Janusz Pyda (red.)

W drodze

Poznań 2013

Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej

Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej

Ireneusz Ziemiński

W drodze

Poznań 2013

Explaining The Computational Mind

Explaining The Computational Mind

Marcin Milkowski

The MIT Press

Cambridge, London 2013

Regarding the Mind, Naturally

Regarding the Mind, Naturally

Konrad Talmont-Kaminski, Marcin Milkowski (Eds.)

Cambridge Scholars Publishing

Newcastle 2013

Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych

Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych

Mateusz Hohol

Copernicus Center PRESS

Kraków 2013

Filozofia kosmologii

Filozofia kosmologii

Michał Heller

Copernicus Center PRESS

Kraków 2013

Philosophy in Neuroscience

Philosophy in Neuroscience

Praca zbiorowa

Copernicus Center PRESS

Kraków 2012

Hybris nr 18 (2012)

Hybris nr 18 (2012)

Paweł Grabarczyk, Tomasz Sieczkowski (red.)

Łódź 2012

Rule-Following. From Imitation to the Normative Mind

Rule-Following. From Imitation to the Normative Mind

Bartosz Brożek

Copernicus Center PRESS

Kraków 2012

Teoria imperatywów i jej zastosowania

Teoria imperatywów i jej zastosowania

Anna Brożek

Copernicus Center PRESS

Kraków 2012

Constructing the World

Constructing the World

David J. Chalmers

Oxford University Press

2012

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Tom 6/Numer 1 (2012)

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Tom 6/Numer 1 (2012)

Andrzej Klawiter (red.)

Instytut Psychologii UAM, Instytut Filozofii UJ

Poznań 2012

Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym

Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym

Daniel Kahneman

Media Rodzina

Poznań 2012

Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą

Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą

Michał Heller

Copernicus Center PRESS

Kraków 2012

Wydanie drugie poprawione

Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore

Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore

Agnieszka Kijewska (red.)

Wydawnictwo WAM

Kraków 2012

Seria: Przewodniki po filozofii

O pojęciu dowodu w matematyce

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz

Wydawnictwo UMK

Toruń 2012

Przewodnik po filozofii umysłu

Przewodnik po filozofii umysłu

Marcin Miłkowski, Robert Poczobut (red.)

Wydawnictwo WAM

Kraków 2012

Seria: Przewodniki po filozofii

Neopragmatyzm

Neopragmatyzm

Tadeusz Szubka

Wydawnictwo UMK

Toruń 2012

Religion, Ethics and Public Education

Religion, Ethics and Public Education

Dariusz Aleksandrowicz (ed.)

Peter Lang Publishing

Frankfurt, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2012

Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

Roman Murawski

Wydawnictwo UMK

Toruń 2012

The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology

The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology

Dariusz Łukasiewicz, Roger Pouivet (Eds.)

Ontos Verlag

Heusenstamm 2012

Wprowadzenie historyczne do filozofii religii

Wprowadzenie historyczne do filozofii religii

Linda Trinkaus Zagzebski

Wydawnictwo WAM

Kraków 2012

Fenomenologia Husserla

Fenomenologia Husserla

Dan Zahavi

Wydawnictwo WAM

Kraków 2012

Metafizyka wspólnoty

Metafizyka wspólnoty

Dietrich von Hildebrand

Wydawnictwo WAM

Kraków 2012

Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym

Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym

Piotr Janik

Wydawnictwo WAM

Kraków 2012