Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej

W dniach 25-26 września 2020 roku odbędzie się w Opolu Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej. Organizatorem Kongresu jest Katedra Filozofii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Celem Kongresu jest badanie i rozwijanie polskiego dziedzictwa filozoficznego. Organizowany co dwa lata Kongres, będzie doskonałym miejscem spotkania i wymiany myśli dla tych wszystkich filozofów i uczonych, którzy zainteresowani są historią filozofii polskiej i jej stosunkiem do filozofii niemieckiej, angielskiej, francuskiej oraz innych filozofii, a także dla tych, którzy chcą traktować filozofię polską jako myśl żywą i dalej ją rozwijać.

Program ramowy, lista sekcji tematycznych oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej http://kongresfilozofiipolskiej.pl Od 7 stycznia 2020 roku udostępniona została rejestracja on-line. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do dnia 15 sierpnia 2020. Z uwagi na międzynarodowy charakter Kongresu, referaty przyjmowane są w języku polskim, angielskim i rosyjskim. 

Ważne terminy:
do 15 sierpnia 2020– nadsyłanie propozycji referatów
25-26 września 2020 – Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej