Andrzej Słowikowski – Inny Kierkegaard

Wydawnictwo IFiS PAN opublikowało książkę Andrzeja Słowikowskiego Egzystowanie w wierze, nadziei i miłości jako praktyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w mowach budujących Sørena Kierkegaarda (Warszawa 2018).